Krijg je een wachtwoord foutmelding? Probeer dan eerst een reset : Reset
Mocht dat niet lukken dan kun je een verzoek indienen via het contact formulier.
Vermeld hierbij wel wat je forum gebruikersnaam is : Contact

Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee etc.

Deel met je medesurfers de wereldspots die jij hebt gezien! Wil je weten hoe een bepaalde spot is? Stel je vraag hier.

Moderators: 4Windsurfing, RaymondW

Plaats reactie
Gebruikersavatar
watermonster
Windsurf guru
Windsurf guru
Berichten: 1712
Lid geworden op: do mar 02, 2006 9:05 pm
Surf spul: Genoeg ;-)..
Contacteer:

Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee etc.

Bericht door watermonster » ma dec 19, 2016 10:02 am

Misschien is hier al aandacht aan besteed en is dit ten overvloede maar wil men er toch op wijzen dat er Natura 2000 ontwerpbeheerplannen gemaakt zijn aangaande het IJselmeer gebied welke sinds 8 december j.l. op de site (http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx) staan en waar je tot 18 janauri a.s. een zienswijze op in kan dienen. Het gaat om onderstaande gebieden waar nogal wat surf locaties in te vinden zijn;
- Markermeer en IJmeer (Gouwzee, Muiden, Pampushaven)
- Veluwerandmeren (Horst, Polsmaten)
- Zwarte meer
- Ketel- en Vossenmeer
- Eem- en Gooimeer

Er zijn informatie avonden waar er al 1 van geweest is (14 dec. te Harderwijk), morgen (20 dec.) is er 1 in Hoorn en 4 januari in Lemmer. Zie http://www.platformparticipatie.nl/proj ... Index.aspx bij een notulist kan je mondeling je zienswijze op laten stellen maar een mooi brief die gedragen wordt door anderen is wat slagvaardiger.

Onderstaande plannen staan op http://www.platformparticipatie.nl/proj ... Index.aspx

Gouwzee en Muiden
http://www.platformparticipatie.nl/Imag ... 379026.pdf

Strand Horst en Polsmaten.
Op blz. 36 van dit http://www.platformparticipatie.nl/Imag ... 379027.pdf staan leuke kaartjes over strand Horst en omgeving waar ze het hebben over toegangs beperkende maatregelen.

Gebruikersavatar
GJEldering
Funboarder in spe
Funboarder in spe
Berichten: 102
Lid geworden op: zo jun 04, 2006 11:42 am
Surf spul: Severne Reflex 5.6 6.2 7.0 7.8 8.6- Falcon131 - iSonic107 en 90 - Sonntag & BPF
Contacteer:

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door GJEldering » ma dec 19, 2016 11:56 am

Er staat kitesurfen op Hemmeland?
Dat mag helemaal niet in de Gouwzee en zeker niet op het Hemmeland.
Lees nergens iets over windsurfers?
Kennelijk weet men het verschil tussen kite en windsurfers niet.
Maar zorgelijk is het wel.... :-?

Gebruikersavatar
PieterW
Die-hard windsurfer
Die-hard windsurfer
Berichten: 906
Lid geworden op: za mei 01, 2004 5:10 pm
Surf spul: RRD Xfire V10&Avanti Machine M4, M5 Sonntag fins

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door PieterW » ma dec 19, 2016 4:44 pm

Windsurfen valt onder zeilboten in de wet

Gebruikersavatar
Barbatruc
Worldcupper wannabe
Worldcupper wannabe
Berichten: 779
Lid geworden op: zo sep 27, 2015 1:24 pm
Teamrider: Klein maar fijn
Surf spul: Quatro, 5-Oceans, CAAS masten, Patagonia pak

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Barbatruc » ma dec 19, 2016 7:57 pm

Ik zie op meerdere plekken dat windsurfen niet als "zeilen" gezien wordt, maar helaas expliciet benoemd wordt.
Kitesurfen zie ik niet expliciet benoemd, dat verbaast me wel want lijkt me verstorender.. maar dat kan ook hobby-deformatie zijn ;-)

Mitigatie *windsurfen* en autonome ontwikkeling watersport

Marco P.
Freeride pro
Freeride pro
Berichten: 297
Lid geworden op: wo mar 12, 2008 10:21 am

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Marco P. » ma dec 19, 2016 11:03 pm

Ik zat even in dat stuk te lezen en las o. a artikel 20 besluit nbwet in het noordelijke veluwemeer even door. Hierin staat momenteel alleen het gedeelte ten oosten van Harderwijk genoemd ivm winter afsluiting. In het nieuwe document hebben ze het over afsluiting van het gedeelte ten westen van Harderwijk gedurende de periode september t/m maart. Maar misschien heb ik verkeerd gelezen?? En dan gaat het volgens mij om het gedeelte waar wij speedsurfen!!

Als je blz 36 bekijkt, dan ze je een volgens mij verontrustend kaartje.
Marco

Gebruikersavatar
keesd
Worldcupper wannabe
Worldcupper wannabe
Berichten: 771
Lid geworden op: di mei 24, 2011 8:56 am
Surf spul: RRD WaveCult 85, Fanatic Eagle 100, JP SlalomIV 76 en Bic Bamba

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door keesd » di dec 20, 2016 12:18 am

Als ik het kaartje betreffende de Gouwzee bekijk en de voorgestelde mitigerende maatregelen. Dan lijkt het erop neer te komen dat er op de zuidelijke Gouwzee alleen nog in April, Mei en Juni gesurft mag worden... :cry:
Is "WSV De Mastvoet" als belanghebbende organisatie betrokken geweest als gebruiker bij het opstellen van de mitigerende maatregelen in het kader van het ontwerp beheersplan?
Trouwens wel een leuke is dat kitesurfen vanaf het Hemmeland. Thans verboden, maar volgens het beheersplan straks wel toegestaan, maar er mag dan geen toename zijn van de activiteit t.o.v. de toetsingsperiode. :-?
Verder wordt er in het ontwerpberheersplan nog steeds uitgegaan van de Luwte Maatregelen in het Hoornse Hop, terwijl die in Oktober juist zijn geschrapt. :crazy:
Morgenavond toch maar even een kijkje nemen in de Parkschouwburg.

Gebruikersavatar
Eric GvE
Funboarder in spe
Funboarder in spe
Berichten: 194
Lid geworden op: do mar 02, 2006 1:13 pm
Surf spul: slalom/race\speed/b&J\wave 2.5 - 9.6

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Eric GvE » di dec 20, 2016 12:34 am

Bedankt voor de waarschuwing Watermonster :thumbup:

Ik heb een paar uurtjes geprobeerd uit te vogelen wat de Natura 2000 beheerplannen voor ons als windsurfers kunnen gaan betekenen.

In het algemeen ben ik wel wat gerustgesteld; de grote lijn is dat richting windsurfers en andere recreanten middels voorlichting en afspraken wordt bewerkstelligd dat verstoring van de gebieden en de daarbinnen voorkomende soorten wordt voorkomen.
Er wordt vervolgens gekeken of recreanten zich aan afspraken houden en of de soorten niet achteruitgaan. Als dat niet lukt dan wordt nog eens geprobeerd met voorlichting en afspraken de resultaten te verbeteren. Helpt dat niet dan is een volgende stap het aanwijzen van het gebied als plek waar je helemaal niet meer mag komen. :shifty:

Wat wel zorgelijk is is dat de toegankelijkheid van wateren voor windsurfers als groep afhankelijk is van 2 dingen;
1. De aantallen beschermde planten en dieren in Natura 2000 gebied. Daar hebben wij in principe niet zo'n grote invloed op. Wat doet een vogelgriep dan met onze kansen om ergens te blijven varen :eh: ?
2. Als groep kunnen we worden aangesproken en afgerekend op gedrag van enkelingen :silent: .

Daarnaast zijn er al veel gebieden aangewezen (dat wist ik niet voor ik vanavond begon te lezen) waar je uberhaupt niet mag komen.
Een voorbeeld; Surfspot De Houw is met het besluit uit de onderstaande link in het tweede artikel aangewezen als plek waar je alleen in een bepoaalde periode mag varen. De andere genoemde plaatsen daar mag je het hele jaar niet zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/r ... r-2009.pdf

Als je hier toch vaart is dat een milieuovertreding (feitcode 295) en krijg je daarvoor een boete van €200 euro of (uiteindelijk en bij herhaling? ) een celstraf tot een half jaar.

In de nu voorliggende beheersplannen staat beschreven hoe de doelstellingen, het behoud van soorten, moeten worden behaald. Voor ons als Windsurfers heb ik de belangrijkste passages hieronder gekopieerd:

Uit : Natura 2000 ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied 2016-2021 publiekssamenvatting

Onvoldoende rust en ruimte voor vogels
In het IJsselmeergebied vinden tal van menselijke activiteiten plaats, zoals scheepvaart, visserij en recreatie.
Slechts op een paar locaties veroorzaakt dat mogelijk knelpunten voor het behalen van de instandhoudingsdoelen.
Op enkele plaatsen is in de nabije toekomst een knelpunt als gevolg van ontwikkelingen in de
kleine watersport niet uit te sluiten. Vooral de verwachte verlenging van het watersportseizoen – als gevolg
van langere zomers – kan verstoring opleveren voor wintergasten die al in de herfst neerstrijken in het
IJsselmeergebied.

De toename van het windsurfen en de kleine recreatievaart bij Pampushaven Noord, voor de kust van
Muiden en in het zuidelijk deel van de Gouwzee kan in de toekomst mogelijk een knelpunt vormen voor de
fuut, grote zaagbek, kuifeend, nonnetje, meerkoet, tafeleend, krakeend en krooneend. Daar is gekozen
voor de ‘Rust- en recreatiebenadering’. Voor de ontwikkeling van jachthavens is in het beheerplan een
toetsingskader opgenomen om verstoring van rustgebieden te voorkomen. Dankzij deze maatregel wordt
de doelstelling voor de genoemde vogelsoorten bereikt.

Uit Natura 2000 ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied 2016-2021 algemeen deel:

4.4
Rust- en recreatiebenadering en gedragscode recreatie
Uit de beoordeling van bestaande activiteiten is naar voren gekomen dat autonome ontwikkeling van de
waterrecreatie in het hele IJsselmeergebied tot verstoring kan leiden in verstoringsgevoelige gebieden. Om
enerzijds zoveel mogelijk ruimte te blijven bieden aan de ruimtelijke mogelijkheden voor waterrecreatie
en anderzijds verstoring als gevolg van autonome ontwikkeling van de recreatie te voorkomen is met de
recreatie en de natuursector de zogenaamde ‘Rust- en recreatiebenadering’ overeengekomen. De kern hiervan
is dat voor verstoringsgevoelige locaties in het Markermeer & IJmeer (Gouwzee, kustzone van Muiden,
Pampushaven Noord), waar significante effecten van autonome ontwikkelingen in de watersport niet zijn
uit te sluiten, wordt ingezet op voorlichting en bewustwording. Vervolgens wordt door het bevoegd gezag
samen met de betrokken partijen gemonitord of de recreanten zich houden aan de afspraken en of er
verstoring optreedt. Zo nodig worden aanvullende afspraken gemaakt. De recreatie- en natuursector dragen
hiervoor ook verantwoordelijkheid. Mocht deze aanpak uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden,
dan kunnen eventueel toegangsbeperkende maatregelen genomen worden.
De recreatie- en natuursector heeft een gedragscode opgesteld (zie onderstaand tekstkader voor de volledige
tekst van de gedragscode) om de doelen uit de Rust- en recreatiebenadering te realiseren. De gedragscode
heeft als doel verstoring in het gehele IJsselmeergebied te voorkomen door vergroting van het bewustzijn van
de watersporter en het hanteren van enkele eenvoudige regels. Deze gedragscode vormt het vertrekpunt voor
een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de relatie wordt gelegd met lokale rustgebieden voor vogels. Bovendien
zal onder regie van RWS, als voortouwnemer, een regulier overlegcircuit worden ingesteld waarin ook ingezet
gaat worden op zelfcontrole van de sector en op duidelijkere en scherpere afspraken over wat ongewenst
gedrag is en hoe dat, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken, zo veel mogelijk voorkómen kan worden. Ook
meer actieve voorlichting dan alleen via het verspreiden van de gedragscode zal hierbij een rol gaan spelen.
32 | Rijkswaterstaat Natura 2000 Ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied 2016-2021 - Algemeen deel | 33
De handhavers van de bevoegd gezagen houden de naleving van de gedragscode in de gaten en spreken
zo nodig de watersporters en watersportondernemers hier op aan. Op hun beurt spreken ook de watersportondernemers
de watersporters aan op naleving van gedragscode. Om de effectiviteit van de gedragscode te
kunnen volgen, zullen de recreatieve ontwikkelingen en die van de verspreiding van vogels in het recreatieseizoen
worden gevolgd (zie Hoofdstuk 6: monitoring). De partijen die de gedragscode hebben opgesteld
en de (handhavers van de) Nbwet-bevoegde gezagen voeren regelmatig overleg met de voortouwnemer over
de naleving en effectiviteit van de gedragscode. Zo nodig worden nadere afspraken gemaakt als blijkt dat
de recreatievaart toeneemt en uit de monitoring blijkt dat de naleving en effectiviteit van de gedragscode te
wensen overlaat. Als voorlichting over en aanspreken op gebrekkige naleving van de gedragscode
onvoldoende borging biedt voor voldoende rust, kan op basis van de Flora- en faunawet (het optreden
tegen opzettelijke verstoring) gehandhaafd gaan worden. Als ultieme stok achter de deur kunnen verdere
afsluitingen via TBB’en worden overwogen.
Gedragscode recreatie
Het IJsselmeer, een water waar de horizon meestal slechts doorbroken lijkt te worden door de
mast van een vervagend zeilschip, is het grootste natuur- én recreatiegebied van Nederland. Varen
op het IJsselmeer is genieten. Je kijkt altijd ver en het gevoel van vrijheid is bijna tastbaar. Varen op
het IJsselmeer betekent ook één zijn met een geweldig stuk natuur en omringd zijn door een
unieke vogelrijkdom.
Als zeilers, motorbootvaarders, (kite)surfers, sportvissers, kanoërs en zwemmers zijn we mede
verantwoordelijk voor deze natuur. Dat kunnen we waarmaken door ons vaarwater ook te beschouwen
als het leefgebied van vogels. Hoe? Dat leest u in deze gedragscode.
Vrij én verantwoord varen op het IJsselmeer
Het IJsselmeergebied is voor veel vogelsoorten letterlijk van levensbelang. Sommige soorten
komen er bijtanken op weg naar hun winter- of zomerverblijf, andere soorten overwinteren in het
gebied, weer andere verwisselen er van verenkleed of brengen er hun jongen groot.
Door de grootschaligheid van het water hoeven recreanten en vogels elkaar niet in de weg te
zitten. Maar er zijn kwetsbare deelgebieden waar in bepaalde perioden grote groepen vogels
aanwezig kunnen zijn. In veel gevallen zijn dat luwe oeverzones. Rust is daar voor vogels van
levensbelang. Daar kunnen we als watersporter eenvoudig rekening mee houden.
Verstoorde vogels
Verstoring van de rust kan slecht zijn voor de vogels. Ze raken uit hun doen of gaan zelfs op
de wiek. Daardoor hebben ze minder tijd om te foerageren en raken ze energie kwijt. Energie
die ze voor de volle honderd procent nodig hebben om de duizenden kilometers naar hun
broedgebieden te kunnen afleggen. Probeer daarom altijd verstoring te voorkomen. Of een
groep vogels verstoord wordt in hun natuurlijke gedrag is eenvoudig te herkennen:
• De eerste vogels kijken op bij het naderen van een boot.
• De vogels zwemmen weg van de boot, wanneer de boot dichter bij komt.
• De vogels vliegen op.
Een paar eenvoudige regels …
Pas je vaargedrag aan en houd je aan een paar eenvoudige regels. Zo eenvoudig is het om
problemen te voorkomen. Wat kan wel en wat (beter) niet?
Vogelvriendelijk varen
• Vaar nooit door groepen vogels heen.
• Houd altijd afstand van groepen watervogels.
• Ontzie riet en andere oeverplanten.
• Anker niet in de buurt van rustende of broedende vogels en laat ook vogels met jongen hun
ruimte.
• Kitesurf alleen op de daarvoor bestemde locaties.
34 | Rijkswaterstaat Natura 2000 Ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied 2016-2021 - Algemeen deel | 35
Bijzondere rustgebieden
Het Markermeer heeft drie gebieden waar de vogels het in bepaalde periodes voor het zeggen
hebben. Hier komt een aantal bijzondere vogelsoorten voor die het echt van deze plekken moeten
hebben. We kunnen als recreanten de natuur een heel goede dienst bewijzen door deze gebieden
te mijden in de perioden waarin er vogels aanwezig zijn. Deze gebieden zijn: • Gouwzee • Pampushaven • Kustzone van Muiden
Zie kaartjes in hoofdstuk 5 (toetsingskader jachthavenuitbreidingen) in het deel Toetsingskaders
waarop per Natura 2000 gebied de verstoringsgevoelige en reeds gesloten gebieden zijn aangegeven,
met vermelding van de periode van het jaar dat deze gebieden met name van belang zijn voor
vogels.
Gesloten gebieden
Ten slotte kennen het IJsselmeer en Markermeer enkele gebieden die op grond van artikel 20 van
de Natuurbeschermingswet het gehele jaar zijn gesloten (zie bovengenoemde kaartjes in het
toetsingskader jachthavenuitbreidingen).
Door beperking van de toegankelijkheid wordt gewaarborgd dat op hoogwatervluchtplaatsen en
rui-, rust- en foerageergebieden voor vogels een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de
gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten. Het zich bevinden, het betreden of
het bevaren binnen een ex artikel 20 aangewezen gebied binnen de in dit besluit bepaalde gesloten
periodes moet worden gezien als een handeling die in principe een verstorend effect heeft op de
soorten waarvoor de beperking van de toegankelijkheid van het gebied heeft plaatsgevonden.
Natuurbewust varen
Naast vogelvriendelijke varen kunnen we als waterrecreant een bijdrage leveren aan een schoon,
gezond en natuurlijk vaarwater door:
op het water niet met olie, verf, diesel en oplosmiddelen te werken;
geen hoge hekgolven te maken in de buurt van ondieptes;
geen onnodig felle verlichting te voeren;
radio of marifoon niet meer geluid te laten maken dan nodig is;
geen afval overboord te gooien.
Wij staan achter deze code:
Watersportverbond, BBZ, HISWA Vereniging, ANWB, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Natuur
-
monumenten, Stichting Verantwoord beheer IJsselmeer, It Fryske Gea en Sportvisserij Nederland.

5.6
Rust en ruimte voor vogels
Door voorlichting te geven aan wind- en kitesurfers en andere beoefenaars van kleine watersport over de
kwetsbaarheid van watervogels en op bepaalde locaties zichtbare bufferzones of fysieke barrières te
plaatsen, wordt voorkomen dat met name deze recreatievorm in het IJsselmeergebied een probleem wordt
voor het behalen van de doelen vanwege verstoring van de betreffende vogelsoorten. Door het treffen van
deze maatregelen om verstoring te voorkomen (zie par. 4.4) wordt rust voor de vogelsoorten bewerkstelligd.
In de onderstaande tabel is het doelbereik van de soorten weergegeven waarvoor de rust niet gegarandeerd
is. Voor sommige van deze soorten wordt het doel bereikt door het nemen van de genoemde maatregelen.
Voor een aantal soorten wordt het doel niet bereikt, maar dit is aan andere knelpunten toe te schrijven:
• Voor de rietvogels zullen de maatregelen die het rietmoeras verbeteren pas na twee beheerplanperiodes
de bestaande knelpunten volledig wegnemen (zie paragraaf 5.2).
• Voor andere soorten blijft de voedselbeschikbaarheid voorlopig onvoldoende om de gewenste aantallen
te realiseren (zie paragraaf 5.4).


‘Rust- en recreatiebenadering’
Aanpak categorie 4: niet-vergunningplichtige activiteiten, wel mitigatie vereist
De (mitigerende) maatregelen die gelden voor de activiteiten genoemd onder 4 zijn beschreven in hoofdstuk
5 van de gebiedsdelen. Handhaving daarvan is niet mogelijk, omdat het beheerplan daarvoor geen
rechtsgrondslag biedt. Wel bieden de Nbwet en andere relevante wetten, bijvoorbeeld de Flora- en
faunawet, bruikbare en afdwingbare bepalingen om de naleving van deze maatregelen te bevorderen. Een
overzicht hiervan is opgenomen in bijlage D. In het handhavingsplan wordt daartoe een keuze gemaakt.
2 In sommige, meer recent verleende vergunningen, kan het vergunning-bevoegd gezag reeds hierop anticiperen/geanticipeerd
hebben door een ‘van rechtswege te vervallen-constructie’ te verbinden aan de vergunning.
De algemene aanpak voor categorie 4 activiteiten is als volgt:
• Eerst preventie, daarna, indien nodig, repressie: Het voorkómen van overtredingen in de vorm van
voorlichting, informatieverstrekking, markeren van de rustgebieden en waarschuwen. Pas als gebruikers
regels overtreden, terwijl ze wel van die regels op de hoogte hadden kunnen zijn, zal strenger worden
opgetreden.
• Regulering door middel van een gedragscode: Door de recreatiesector is samen met natuurorganisaties
voor het gehele IJsselmeergebied een gedragscode opgesteld (zie paragraaf 4.4), waarin gedragsregels zijn
opgenomen voor watersporters (kite- en windsurfen en kleine recreatievaart). Indien blijkt dat de
afspraken opgenomen in de gedragscode(s) onvoldoende worden nageleefd kan, op basis van de Floraen
faunawet (het optreden tegen opzettelijke verstoring), gehandhaafd gaan worden. Als ultieme stok
achter de deur kunnen verdere afsluitingen via TBB’en worden overwogen.
• Gedragscode voor inspecteurs, handhavers en beheerders: Er komt een aparte gedragscode voor
inspecteurs, handhavers en beheerders (zoals meetdiensten) die taken uitvoeren op het water, het land
en in de lucht, ondersteund door cursussen over achtergrond en interpretatie van de maatregelen. Deze
gedragscode wordt opgenomen in het handhavingsplan.
• Monitoring: Door middel van monitoring door de bevoegde gezagen wordt nagegaan of de afspraken die
zijn gemaakt in het kader van de Rust- en recreatiebenadering (zie hoofdstuk 4.4) worden nagekomen, of
de rust daarmee voldoende geborgd is en of de aantallen vogels op niveau blijven. De recreatie- en
natuursector worden door de voortouwnemer betrokken bij de monitoring. Deze organisaties hebben
ook handhavers. De tussentijdse uitkomsten worden regelmatig besproken met de recreatie- en
natuursector.
• Markering van art. 20 Nbwet-gebieden: Er wordt preventief opgetreden door de rustgebieden, waarvoor
een toegangsbeperkingsbesluit in de zin van artikel 20 Nbwet geldt, duidelijk te begrenzen. Deze
begrenzing is ook noodzakelijk om een referentiepunt te hebben voor het toezicht en de handhaving van
het betreffende toegangsbeperkingsbesluit.

Gebruikersavatar
Barbatruc
Worldcupper wannabe
Worldcupper wannabe
Berichten: 779
Lid geworden op: zo sep 27, 2015 1:24 pm
Teamrider: Klein maar fijn
Surf spul: Quatro, 5-Oceans, CAAS masten, Patagonia pak

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Barbatruc » di dec 27, 2016 8:30 pm

interesseert niemand dit?
(Ik had eigenlijk wat meer verwacht gezien de mogelijke gevolgen en het vreemde dat windsurfen zo expliciet benoemd wordt ipv het onder zeilen te scharen. Heeft een enthousiaste ambtenaar het woord kiters wellicht verward met windsurfers?)

Gebruikersavatar
Koffie
Klein maar fijn
Klein maar fijn
Berichten: 2316
Lid geworden op: ma mei 27, 2002 2:00 am
Surf spul: Witchcraft Reaper 79 + Haka 66 en Hotsails KS3

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Koffie » do dec 29, 2016 9:02 pm

Ach, sinds wij als mens een te luxe leventje lijden en dus tijd en geld over hebben voor hobby's begeven wij ons in een gebied wat eerder toch echt aan andere levende wezens toe behoorde.
Zij waren er eerder en het is hun leefgebied en dus heb ik er geen enkele moeite mee om mij een beetje aan te passen zodat dit een beter beschermd gaat worden.
Ik juich dit juist toe.

Veel vogelsoorten hebben het al vreselijk moeilijk in dit land agv intensieve veehouderij, landbouw en visserij en daar zijn we indirect met zijn allen verantwoordelijk voor.

windsurfspul
Deur-surfer
Deur-surfer
Berichten: 8
Lid geworden op: wo dec 21, 2016 4:37 pm

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door windsurfspul » do dec 29, 2016 9:32 pm

Aangezien elke regering zodra ze gekozen zijn de oren naar de industrie laten hangen en geld voor milieu laat gaan, denk ik dat wij hier helaas nagenoeg geen invloed op hebben en ons bevinden op een hellend vlak.

Maar ik blijf stug hybride rijden, bio producten kopen en natuurverenigingen sponsoren. En zet niet meer dan 1 kind op de wereld. Maar lijkt me sterk dat het ook maar iets helpt allemaal.

Dus ik juich natura 2000 ook toe als het redelijk is.

Sander37
Funboarder in spe
Funboarder in spe
Berichten: 155
Lid geworden op: vr jan 29, 2010 4:28 pm

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Sander37 » do dec 29, 2016 11:13 pm

Koffie schreef:Ach, sinds wij als mens een te luxe leventje lijden en dus tijd en geld over hebben voor hobby's begeven wij ons in een gebied wat eerder toch echt aan andere levende wezens toe behoorde.
Zij waren er eerder en het is hun leefgebied en dus heb ik er geen enkele moeite mee om mij een beetje aan te passen zodat dit een beter beschermd gaat worden.
Ik juich dit juist toe.

Veel vogelsoorten hebben het al vreselijk moeilijk in dit land agv intensieve veehouderij, landbouw en visserij en daar zijn we indirect met zijn allen verantwoordelijk voor.
Welke vogelsoorten bijvoorbeeld en waar baseer jij dit op?

Marco P.
Freeride pro
Freeride pro
Berichten: 297
Lid geworden op: wo mar 12, 2008 10:21 am

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Marco P. » do dec 29, 2016 11:50 pm

Koffie schreef:Ach, sinds wij als mens een te luxe leventje lijden en dus tijd en geld over hebben voor hobby's begeven wij ons in een gebied wat eerder toch echt aan andere levende wezens toe behoorde.
Zij waren er eerder en het is hun leefgebied en dus heb ik er geen enkele moeite mee om mij een beetje aan te passen zodat dit een beter beschermd gaat worden.
Ik juich dit juist toe.

Veel vogelsoorten hebben het al vreselijk moeilijk in dit land agv intensieve veehouderij, landbouw en visserij en daar zijn we indirect met zijn allen verantwoordelijk voor.
Hier wil ik toch even op reageren. De zogenaamde natuurbeschermers van Nederland hebben jaren geleden wijselijk besloten om vossen uit te zetten in Nederland. Die beesten hebben geheel geen natuurlijk vijanden en vreten alles op wat eetbaar is. De "epidemie" van vossen heeft zich behoorlijk uitgebreid en inmiddels worden in grote delen van Nederland alle grond en waterkant broeders bedreigd, omdat vossen ze verjagen, opvreten of/ende nesten leegvreten. Ik denk dat de zogenaamde natuurliefhebbers meneer de vos een halt moeten toeroepen ipv dat ze surf- en zeilliefhebbers als de grote schuldigen gaan aanwijzen van hun eigen gecreeerde probleem. Maar ja, eens kritisch naar je eigen manier van werken en functioneren kijken is voor natuur "fanaten" schijnbaar heel moeilijk???? Mijn advies is toch gewoon eens doen!!! Het kan heel verhelderend zijn en vele miljoenen aan belastinggeld schelen. Kijk bv maar eens naar de Markerwadden. 300 miljoen uitgegeven met de dezelfde achterliggende oorzaak als hierboven door mij beschreven. Gelukkig vallen ze daar de windsurfers niet mee lastig zo midden in het Markermeer.
Marco

Gebruikersavatar
Barbatruc
Worldcupper wannabe
Worldcupper wannabe
Berichten: 779
Lid geworden op: zo sep 27, 2015 1:24 pm
Teamrider: Klein maar fijn
Surf spul: Quatro, 5-Oceans, CAAS masten, Patagonia pak

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Barbatruc » vr dec 30, 2016 12:11 pm

Zo fel en zwart-wit zou ik het niet willen insteken..
Maar het raakt me dat windsurfen zo expliciet benoemd wordt, waar het onder de zeilboten valt meende ik. Kiten wordt nergens benoemd en dat wordt frequenter, in groeter getal gedaan en lijkt me echt schadelijk voor natyuur (en veiligheid). Nu lijkt ook díe benadering me richting natura2000 niet handig, dan verliezen we samen.

MVO gaat over balans en als oud wannabee-ortnitoloog (prof. Vogelaar) draag ik de natuur een warm hart toe. Dan moet je alleen wel heel goed kijken naar specifieke context op plekken (surfspot Pampus dichtgoouen en er vervolgens een woonwijk bouwen lijkt me dan bijv niet handig. Zelfde mbt Muiden...)

En dan hoopte ik uit deze groep wat serieuzere kennis if ervaringen te verzamelen over hoe dat verstandig aan te pakken ism natura2000 betrokkenen.

Marco P.
Freeride pro
Freeride pro
Berichten: 297
Lid geworden op: wo mar 12, 2008 10:21 am

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Marco P. » vr dec 30, 2016 12:52 pm

Ik stel hem expres zo, want natuurorganisaties zijn er over het algemeen geen ster in om de schuld bij zich zelf te zoeken.

Ik ben bv in Schoorl opgegroeid en daar hadden we de grootste kopmeeuwen kolonie van de wereld en de grootste zilvermeeuwen kolonie van Europa (of net anders om) Dit was voor het uitzetten van de vos!!! En dan heb ik het alleen over meeuwen, maar neem van mij aan dat je ook nog amper andere grondbroeders en konijnen ziet.

Hierna zijn in de kuststreek die kolonies snel verdwenen en inmiddels is de blik op de oorzaak van het verspreiden van de meeuwen populatie over de stedelijke gebieden in de kuststreek allang niet meer gericht op de werkelijke oorzaak!!! Alle steden in de kuststreek klagen al jaren steen en been over meeuwen in de stad en op bedrijven terreinen. Gek he?? Ik ben een natuurliefhebber, maar als de invloed van 1 beest, de vos, dusdanige invloed heeft op het voortbestaan van vele andere soorten,dan moet ook een natuurorganisatie zijn verantwoordelijkheid nemen en eea terug draaien en niet overal voor miljoenen eilanden gaan aanleggen!! En watersporters opzadelen met de gevolgen van hun falen!!!

En je kan het zwart/wit noemen, maar het is de realiteit!! BIj natuurorganisatie verzanden ze liever in eindeloze rapporten en onderzoeken met het doel uiteindelijk gewoon hun zin er door te drammen!!!

Bij het Amstelmeer gaan ze nu van de eilandjes in het meer thv de Schapendijk bv, broedeilanden maken. Dit is omdat diezelfde vos alle grond broeders opvreet en verjaagd ook op het wad er vlak bij. Nu word er nog geroepen dat dit makkelijk samen kan met de watersporters, maar als het erop aan komt word er gewoon door een natuurorganisatie besloten dat het bv een gesloten gebied word thv de eilanden tijdens het broed seizoen. Ik baal van die kortzichtige oplossingen!! Ik hou ook van de natuur, maar heb een probleem met de eenzijdige zienswijze van natuurorganisaties. Zie nu dat document hierboven. Daar word aan watersporters opgelegd dat ze rekening houden met de vogels en zo niet dan kan het gesloten worden voor recreatie. En dat zo niet word bepaald door de natuurorganisaties!!! Daar hebben wij als surfers achteraf geen enkele invloed op.

Gek he dat je dan een beetje opstandig word als surfliefhebber???
Marco

Gebruikersavatar
Barbatruc
Worldcupper wannabe
Worldcupper wannabe
Berichten: 779
Lid geworden op: zo sep 27, 2015 1:24 pm
Teamrider: Klein maar fijn
Surf spul: Quatro, 5-Oceans, CAAS masten, Patagonia pak

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Barbatruc » vr dec 30, 2016 1:23 pm

Niet gek, ik begrijp je 'opstandige' gevoel heel goed. Het zou wat mij betreft wel zinvol zijn al die energie om te buigen in iets wat bijdraagt aan de surfspots in balans met allerlei regelgeving en natura200 die nu eenmaal ook bestaan.

Zelf zou ik bijv wel iets met een groepje willen uitdenken, liefst met jurist en iemand die thuis is in dit soort publieke vraagstukken.

Marco P.
Freeride pro
Freeride pro
Berichten: 297
Lid geworden op: wo mar 12, 2008 10:21 am

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Marco P. » vr dec 30, 2016 1:46 pm

Kreeg laatst een mail van de boswachter van het gebied rond het Amstelmeer en hij vertelde mij dat mijn beeld klopt en dat vossen de grote verstoorder zijn van de natuurlijke balans in die omgeving en alle grondbroeders opvreten.

Het gaat mij er vooral om dat er nu eens stappen gezet worden om echt iets aan het werkelijke probleem te doen ipv dure oplossingen te gaan bedenken die nogs steeds de natuurlijke balans niet terug brengen. En dan bedoel ik daarmee geen dure eilanden van belastinggeld maken maar iets aan de vossen stand doen. Desnoods chip je alle vossen zodat je ze kan volgen en hier en daar een aantal onvruchtbaar maakt of andere geboorte beperkende maatregelen neemt met betrekking tot deze beesten. Dat is miljoenen euro's goedkoper dan overal eilanden gaan aanleggen en dan doe echt iets aan een probleem.
Marco

Sander37
Funboarder in spe
Funboarder in spe
Berichten: 155
Lid geworden op: vr jan 29, 2010 4:28 pm

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Sander37 » vr dec 30, 2016 3:03 pm

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie- ... staan.aspx

Zomaar even van internet geplukt, er is best wel iets van waar! Geen idee of de link gelukt is :roll:

Hoe zit het eigenlijk met de jagers, doen die nog wel moeite om er een paar om zeep te helpen, in Limburg in ieder geval wel!

Gebruikersavatar
Koffie
Klein maar fijn
Klein maar fijn
Berichten: 2316
Lid geworden op: ma mei 27, 2002 2:00 am
Surf spul: Witchcraft Reaper 79 + Haka 66 en Hotsails KS3

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Koffie » vr dec 30, 2016 7:45 pm

Marco,

Ik begrijp je reactie mbt tot de vos en dit is inmiddels ook een onderkend probleem, Ik meen laatst ook al ergens te hebben opgevangen dat de jacht op dit dier inmiddels is geopend om de populatie meer in balans te gaan brengen.
Aan de friesche ijsselmeerkust zijn de laatste 10 jaar al meerdere van dit soort rustgebieden en broedplaatsen voor vogels ingesteld en gemarkeerd met boeien cq palen in het water en dit heeft toch echt zijn vruchten afgeworpen.
Het was soms even wennen dat je bepaalde maanden of op sommige plaatsen er totaal niet meer in mocht, maar uiteindelijk heeft iedereen zich daar mee verzoend en je je ziet bepaalde populaties weer mooi tot ontwikkeling komen. En de sport is er niet minder van geworden. Gaat hier prima samen.

Wonende in het buitengebied waar zich sinds 10 jaar een megastal gevestigd heeft zie ik andersom ook de negatieve effecten van zo'n bedrijf. Er leeft hier helemaal niks meer op de glad gemaaide biljard lakens. Geen vogeltje fazant haas of wat dan ook meer te zien (daarmee ook bijna geen vossen meer daar ze geen prooi meer vinden).

Vandaar dat ik er toch wel voorstander van ben de flora en fauna in dit land een beetje ruimte te geven daar we als mens toch de grootste stoorzender zijn.
En dat er bij dit soort organisaties veel ruimte is voor verbetering ben ik met je eens, maar niks doen is ook geen optie.

windsurfspul
Deur-surfer
Deur-surfer
Berichten: 8
Lid geworden op: wo dec 21, 2016 4:37 pm

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door windsurfspul » vr dec 30, 2016 7:58 pm

Ik vind dat je er of iets aan moet doen, dus niet van die achterlijke megastallen, diesel zwaarder belasten, gewoon max 120 op de snelweg en natuurgebieden waar je niet altijd mag surfen, of je doet lekker helemaal niets.

Nu is het vaak zo dat als het bedrijven dwars zit er niets gedaan wordt (zie aanleg bungalowparken, kolencentrales, megastallen etcetera, lage boete dieselfraude vokkswagen) en wij als makkelijk te pakken particulieren van alles niet mogen om dat een klein beetje te compenseren.

Ik denk overigens zelf dat het nooit gaat werken. Het grote geld wint altijd. Zie Amerika.

Marco P.
Freeride pro
Freeride pro
Berichten: 297
Lid geworden op: wo mar 12, 2008 10:21 am

Re: Natura 2000-Markermeer, Veluwerandmeer (Horst), Gouwzee

Bericht door Marco P. » za dec 31, 2016 1:58 pm

"KOFFIE
Aan de friesche ijsselmeerkust zijn de laatste 10 jaar al meerdere van dit soort rustgebieden en broedplaatsen voor vogels ingesteld en gemarkeerd met boeien cq palen in het water en dit heeft toch echt zijn vruchten afgeworpen.
Het was soms even wennen dat je bepaalde maanden of op sommige plaatsen er totaal niet meer in mocht, maar uiteindelijk heeft iedereen zich daar mee verzoend en je je ziet bepaalde populaties weer mooi tot ontwikkeling komen. En de sport is er niet minder van geworden. Gaat hier prima samen."

Dit is ook weer een typische geval van door de strot drukken (de Houw) van watersporter, omdat de natuurlobby het niet anders wenst op te lossen. Als dit zo door blijft gaan kan je straks op veel meer plekken een deel van het jaar niet meer surfen. Stel je voor dat je bv op Horst straks zo' n beperkende maatregel krijgt? En als ik die stukken zo lees waar het om begon is dat geen vreemde toekomst verwachting. En dan ook nog precies het stukje waar gespeedsurft word. En jij vind dat dan acceptabel. Ik niet. Dat stukje hierboven over het afschieten van de vos toont ook weer aan dat de milieu lobby helemaal niet voor afschieten is. Ze hadden een rechtzaak aangespannen tegen de Provincie??? Ze zijn alleen maar voor andere oplossingen. Maar ja, ik heb alleen maar gerageert, omdat ik denk dat veel mensen geen idee hebben hoe ideologisch milieu organisaties zijn. Ze stoppen nergens voor en gaan door tot ze hun zin hebben en vertellen dan ook nog dat het in ons aller belang is. Not.

Plaats reactie